Iedereen die wel eens een fikkie heeft gestookt weet hoe het werkt. Als je wat plankjes strak op elkaar legt, zal je niet snel een behoorlijk vuurtje krijgen. Pas als je het wat verspreidt, en er zuurstof bij kan komen, zal het je lukken. Bij geventileerde houten gevels is dat niet anders.

Pittige uitspraken

Op LinkedIn schreef ik al eens, dat zo’n 90% van alle houten gevels niet voldoet aan het Bouwbesluit inzake brandveiligheid. Dat lijkt een stevige uitspraak en ik kreeg er dan ook behoorlijk wat reacties op. Maar mensen uit de markt die bekent zijn met brandveiligheid weten waar ik het over heb. Want het gaat voornamelijk mis bij open houten gevels, die in ons land veel worden toegepast. Het merendeel van de geplaatste open houten gevels hebben geen end-use test en voldoen daarom niet aan de vereiste brandklasse B of D uit het bouwbesluit. En dat is niet zomaar een uitspraak.

Dichte gevelbekleding

De problemen doen zich veel minder voor bij dichte gevelbekleding. Daarvoor gelden meer en duidelijkere eisen over dikte, volume en massa. En daardoor voldoet die gevel wel vaak aan brandklasse D of B, mits de opbouw voldoet. Of het nu een woonhuis is of een groter pand, dat zijn de minimale eisen zoals ze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

SoulWood

Toen wij het merk SoulWood lanceerden zijn we de geveldelen vooral ook op brandveiligheid gaan testen. Bij het testen kwamen we voor open gevels met brandklasse B niet verder dan voegen van 6 mm (maximaal 10 mm bij brandklasse D). Bij een bredere voeg doorstaat het de tests niet. Als je op het internet gevels ziet met veel grotere spaties tussen de geveldelen, dan weet je dus dat het qua brandveiligheid eigenlijk niet kan.

Voor de end-use test hebben we houten gevels zonder en met twee type brandvertragers en met zes verschillende achterconstructies getest. Een gevel voldoet met SoulWood altijd aan brandklasse D / B met end-use onderbouwing, mits gemonteerd volgens de geteste opbouw.

Testrapporten

Voor de Fenixloods in Rotterdam, een combinatie van bedrijfsruimten en woningen, leverden wij met SoulWood de houten gevels, inclusief brandvertragende middelen. De gemeente Rotterdam volgde de regels zoals het hoort en eiste een end-us test. Daar slaagden we met vlag en wimpel voor. Maar in veel andere gevallen wordt zo’n test niet gevraagd door gebrek aan kennis.

Een concurrent kan een houtengevel met en- zonder brandvertrager aanbieden maar stelt vaak geen eisen aan de totale opbouw van de gevel waardoor deze goedkoper kan worden aangeboden. Deze gevels voldoen dan ook niet aan het bouwbesluit. Ik benadruk daarom nog maar eens, dat wij met SoulWood voldoen aan het Bouwbesluit met onderbouwde end-use testrapporten.

Handhaving en preventie

Wanneer we eenmaal met een klant aan tafel zitten en ons verhaal doen, komt het meestal wel goed. Maar wanneer er in het budget geen rekening mee is gehouden, dan is het aan de aannemer of hij het risico wil nemen om niet te voldoen aan het Bouwbesluit. En als er dan een keer ongelukken gebeuren, dan denk ik dat de aannemer zich er niet van bewust is dat de opdrachtgever of de eigenaar van het gebouw eindverantwoordelijk is en hij verplicht is te bouwen volgens het bouwbesluit. Er moet wat ons betreft dus op worden gehandhaafd. Bewijs nou maar eens, dat de volledige opbouw end-use getest is. Dat voorkomt veel potentiële ellende.

Recente updates