GEVELBEKLEDING

Het Forestlines® is een revolutie in de wereld van houten gevelbekleding. Het circulaire gevelsysteem brengt als allereerste ter wereld onbehandeld hout tot brandreactieklasse B. Hout is al vele jaren de meest ecologische grondstof met ontzettend veel voordelen. Het is een hernieuwbare grondstof, slaat CO2 op en nog veel meer. Helaas stoten productontwikkelaars steeds op haar grootste achilleshiel, haar brandbaarheid. Hoewel SoulWood reeds diverse manieren heeft om haar hout brandvertragend te behandelen is dit een aanvulling op het SoulWood brandklasse B assortiment met een onbehandeld natuurproduct.
Na een jarenlang wetenschappelijk ontwikkelingsproces van trial and error werd het gevelsysteem Forestlines® ontwikkeld. Een revolutionair, circulair systeem dat als allereerste ter wereld onbehandeld hout als meest ecologische grondstof tot brandreactieklasse B in End-use conform EN 13501:1-2018 brengt.

Uit aanvoer of vanuit de grote voorraad onbewerkt hout kunnen wij de houtprofielen naar nagenoeg elke gewenste dikte en breedte schaven. (Afhankelijk van het gekozen model is het mogelijk om zelfs brandklasse B te behalen). Tussen het hout hebben de aluminiumprofielen een breedte van 20 mm en 30 mm, die desgewenst ook zijn te combineren. Zo krijgt u uw eigen unieke exclusieve gevelbekleding, waarvan de achterconstructie niet zichtbaar is. Het heeft een onzichtbare bevestiging, die volledig demontabel en daarmee circulair is. Het aluminium heeft een sterke poeder coating conform QUALICOAT Seaside. Dat geeft een sterkere bescherming, ook in zeer agressieve milieus.

DAKBEDEKKING

SoulWood Forestlines® is ook leverbaar als dakbedekking. Er is een duidelijke trend merkbaar als het gaat om de toepassing van hout als dakbedekking. Waar we voorheen zelden een houten dakbedekking konden leveren in verband met de vele nadelen, is dat met de SoulWood Forestlines® voorbij. Het geeft oplossingen voor elk mogelijk probleem van houten dakbedekkingen. Naast een unieke en exclusieve uitstraling geeft het ook de nodige zekerheid omtrent brandveiligheid, waterdoorlaatbaarheid, montage, enz..

Vliegvuurtest

Het Forestlines® is de allereerste houten dakbedekking met onbehandeld hout die de zogenoemde vliegvuurtest doorstaat: de Europese BroofT1 test. Hoewel niet elke woning aan deze brandeis hoeft te voldoen, voldoet de SoulWood Forestlines altijd aan deze eis. Dit is goed nieuws voor iedere pandeigenaar.

Stabiliteit

De weersextremen die op een dakbedekking gelden, zijn vele malen groter dan die op een gevel. Denk maar aan de oppervlaktetemperatuur, het hemelwater, enzovoorts. Bij Forestlines® worden de planken langs beide kanten geklemd en zorgen hierdoor voor optimale fixatie. Het hout blijft hierdoor veel strakker, ondanks weersextremen. Waar hout normaliter flink kan krimpen en uitzetten, zorgt de aluminium strook er als connector voor, dat de krachten van het hout worden opgevangen.

Met SoulWood Forestlines® kunnen architecten eindelijk een houten dakbedekking intekenen die wel van hoge kwaliteit is.

Bekijk de brandtest voor daktoepassing 

FSC®- bosberekeningstool

Bomen kappen in de tropen en toch het bos beschermen lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Een FSC-gecertificeerd bos wordt opgedeeld in percelen, ofwel jaarvakken. Uit een perceel wordt maar een beperkt aantal bomen gekapt, vaak maar een of twee bomen per hectare. Hierna wordt het gehele perceel gemiddeld 30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos gezond. Ieder jaar levert een ander perceel van het bos het gewenste hout. Hoe meer duurzaam hout we in projecten gebruiken, hoe groter het totale gebied dat we waarde kunnen geven als bos en op die manier kunnen beschermen.

Hoe hebben we dit berekend

Uit opbrengstgegevens van verschillende FSC-concessies komt naar voren dat een oppervlak van ruim 1.000 m2 tropisch bos (0,1 hectare) een opbrengst geeft van ongeveer 0,5 m3 hardhout. Omdat de opbrengst per hardhoutsoort kan verschillen is uitgegaan van gemiddelden. Deze De FSC®- bosberekeningstool is een eerste stap in het kwantificeren van de positieve impact van het gebruikt van FSC hout op het beschermen van bossen.

In één m² SoulWood Forestlines® zit gemiddeld 0,026 m³ hout verwerkt.
M2 project x 0.0.26 m3 = ca. het aantal m3 hout wat voor uw SoulWood Forestlines® wordt gebruikt.

Lesser Known Timber Species of ‘LKTS’

Wist je dat er meer dan 50.000 tropische houtsoorten bestaan? Echter gebruiken we op dit moment nog maar een kleine hoeveelheid van deze soorten.

Kies je voor Lesser Known Timber Species (LKTS) van FSC® in ons circulair gevelsysteem Forestlines®?
Dan geef je waarde aan minder bekende houtsoorten en beschermt jouw keuze het bos en haar biodiversiteit.

Wil je meer weten over de Lesser Known Timber Species?
Hieronder de officiële PDF’s van FSC®
Tropisch hout en LKTS
Neotropolis
• Tropical Africa

Optimaal rendement

SoulWood Forestlines® geeft een optimaal rendement aan elke boomstam. Smalle en kortere stukken worden nagenoeg probleemloos geïntegreerd in ons systeem doordat de aluminium connector deze optimaal vast zet. Doordat u de planken niet op de achterconstructie moet laten samenkomen, zal u tot de helft minder zaagverlies hebben en verkrijgt u een optimaal gebruik van onbehandeld hout als grondstof. Door zelf sterk in te zetten op variabele breedtes, willen we ook de nadruk leggen op de smallere ‘recuperatiemaatjes’. We integreren zo veel mogelijk delen van de boomstam zodat elke boomstam optimaal rendement krijgt.

Gerecycled hout

Als men hout een tweede leven wil geven, wordt het rendement meestal technisch sterk beperkt. Doordat men de slechte stukken weg zaagt, kom je al snel op heel wat korter en smaller hout uit. Het Forestlines® is een revolutie in de wereld van gerecycled hout. Het hout wordt over de gehele lengte goed geklemd, moet niet samenkomen op de achterconstructie, etc. Hierdoor wordt het rendement van gerecycled hout stevig geoptimaliseerd. Het Forestlines® kan gebruikte meerpalen laten herzagen en vervolgens een heel hoogwaardig tweede leven geven in gevelbekleding. Afhankelijk van de houtsoort, kan dit ook tot in brandreactieklasse B-s1,d0 zonder behandeling.

TECHNIEK

Het Forestlines® is een eindproduct van een jarenlange studie naar brandgedrag van onbehandelde houtsoorten. Een revolutionair, circulair systeem dat als allereerste ter wereld onbehandeld hout als meest ecologische grondstof tot brandreactieklasse B in End-use brengt.

Hoe werkt deze revolutie?

Microcompartimentering

Om een brand af te remmen, wordt er in de realiteit al regelmatig gebruik gemaakt van ‘onbrandbare stroken’. Denk maar aan de onbrandbare stroken die men in de bossen trekt om bosbranden in te dijken.
Het Forestlines® gebruikt onbrandbare stroken tussen het brandbare hout om zo de branduitbreiding sterk te verminderen.

Reductie brandbare oppervlakte

Om de vrijkomende hitte te beperken, was het een logische stap om de potentieel brandbare oppervlakte te verlagen. Indien de hele gevelbekleding brandt, zal er minder warmte vrijkomen.
Als je kiest voor een aluminium breedte van 30 mm, zit je al snel op een reductie van +- 30%.

Warmtegeleiding

​Hout is een heel goede isolator, denk maar aan de houten handvaten van de oude schroevendraaiers. Aluminium daarentegen is een supergeleider, ter wereld is het de op drie na beste geleider ter wereld. Het aluminium is zo ontwikkeld dat het de warmte uit het hout onttrekt en verdeelt over een (veel) groter oppervlakte. ​Waar het aluminium niet in direct contact komt met de brand, zal het zelfs kunnen koelen. ​De gevel kan veel meer warmte absorberen alvorens ze ontvlamt.

Aluminium smelt op 660 graden

Hoewel een brandtest ongeveer 800 graden is en aluminium smelt op 660 graden, zie je dat dit in het Forestlines amper gebeurd. Door de juiste breedtemaat te kiezen, glooit de warmte als aerodynamica over het hout en zal deze minder rechtstreeks contact hebben met het aluminium.

Connector en stabilisator

Het Forestlines® is zo ontwikkeld zodat elk houten profiel gekoppeld wordt met een aluminium profiel. Deze aluminium profielen werken niet alleen als connector, maar ook als stabilisator. Elk intelligent aluminium extrusieprofiel absorbeert optimaal de werking (krimp en uitzet) van de gekoppelde houten plank. Op deze manier kan je véél meer houtsoorten in een project introduceren dan in de andere gevelsystemen.

Een schroef in hout én aluminium

We zijn brand technisch de absolute top, maar ook bouwtechnisch willen we ongeëvenaard zijn. Door een schroef in het aluminium (recht) en hout (schuin) te zetten, absorbeer je veel meer krachten. Daarnaast hebben we in ons aluminium profiel ruimte gelaten zodat het hout altijd een keertje kan en mag splijten bij de schroef. Door de schroef aan één zijde van het hout te steken, zal de werking van het hout altijd aan één kant plaatsvinden. De planken kunnen zo veel minder gaan krommen en u zal bijgevolg steeds de strakke lijnen behouden.