Met een toenemende aandacht voor het milieu, is de term circulair een steeds grotere rol gaan spelen. Hout van Soulwood is circulair. Maar wat betekent dat voor jouw pand en de generaties na jou.

Circulaire economie

Als een economisch systeem bestaat uit een gesloten kringloop waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en dat systeemdenken centraal staat, wordt er in het algemeen gesproken van een circulaire economie. Toch gebruiken schrijvers van wetenschappelijke literatuur naast die algemene betekenis wel meer dan 100 verschillende definities van een ‘circulaire economie’.

Verschillende toepassingen

Het concept ‘circulariteit’ wordt toegepast door een grote, en uiteenlopende groep wetenschappers en professionals. Daardoor zijn er zoveel verschillende definities van in omloop. En juist dat maakt het soms moeilijk om circulariteit concreet en meetbaar te maken. Vaak wordt een bepaalde definitie gericht op grondstofgebruik, waarbij de zogenoemde 3-R-uitleg wordt gehanteerd, namelijk het Reduce (het minimaliseren van grondstofgebruik), het Reuse (het maximaal hergebruiken van producten en onderdelen) en het Recycle (het hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen). Die benadering is wellicht de meest concrete definitie.

Soulwood en circulariteit

De bovenstaande uitleg van circulariteit volgens de 3-R-uitleg past helemaal bij de producten van Soulwood. Onze houten geveldelen minimaliseren immers het grondstofgebruik, omdat het hout waarvan wij onze producten verkrijgen uitsluitend duurzaam worden beheerd. Daar naast ontstaan er veel minder faalkosten en is er dus minder onnodige verspilling van grondstoffen dankzij onze gedetailleerde en concrete adviezen. Zoals wij dat beschouwen, het ‘vernauwen’ van het grondstofgebruik.
Doordat wij het hout van onze geveldelen verduurzamen wordt de levensduur met vele jaren verlengd. Daarnaast kan het door goed onderhoud decennia lang mee. Wij noemen dat het ‘vertragen’.
Tot slot hebben we met onze producten te maken met een hernieuwbare grondstof. Het is namelijk een biobased materiaal, wat wil zeggen dat het bewust is gemaakt van stoffen die zijn afgeleid van levende organismen: het duurzaam beheerde bos. We noemen dat het ‘sluiten’ van ons circulaire hout. En dat doet het heel goed op het gebied van duurzaamheid, zoals lage milieubelasting en gezondheid. Ook nemen onze houten delen CO2 op en dragen ze daardoor bij aan het verminderen van het broeikaseffect (CO2 reductiedoelstellingen).
Onze materialen zijn bouwgrondstoffen die direct of indirect een natuurlijke oorsprong hebben en daardoor composteerbaar zijn (Biodegradable). Hout is de belangrijkste biobased grondstof. (Bron: Hout. Natuurlijk van nu.)

Jouw belang, ons product

Voor iedereen is het inmiddels van belang om je af te vragen wat jouw ‘footprint’ is als het gaat om het milieu en wat je achterlaat voor de volgende generaties. Omdat de houten geveldelen van Soulwood volledig circulair zijn, is jouw footprint zo klein als mogelijk. Dat is jouw belang met onze producten. Daarom Soulwood.